Organisatie \ Leefregels

Wij zijn niet religieus, wij weten dat er meer bestaat.

Wij als stichting ArtKids zijn niet religieus en willen ons daarom ook niet met de bestaande religies identificeren. De overgeaccentueerde strijd die wordt gevoerd tussen de (wereld)dominatie der religies is een Hollywood-drama die wij niet ondersteunen, en waar de slachtoffers daarvan ook niet terug komen in de aftiteling. Wij weten dat de waarheid in het midden ligt, en dat de bron van alle religies terug te voeren is naar 1 punt in onze gezamenlijke geschiedenis. Wij zoeken daarom naar verbintenis in de waarheid, en schromen ook niet om ons uit te spreken tegen onrecht en leugens, omdat wij weten dat ondanks dat de leugen op dit moment regeert, alleen de waarheid ons als mensheid vrij kan zet.

Het leven is een geschenk

Wij zijn er echter wel van overtuigd dat alle religies te reduceren zijn tot een kern, waarvan wij overtuigd zijn dat het belangrijk is voor elk mens om zowel doel, zin als richting te geven in de wereld waarin we in leven. 10 regels die een goed leven op aarde bewaken voor iedereen. 10 regels die zowel de relaties tussen mensen behartigd, als ook onze eigen relatie binnen de Schepping en de Bron van de Schepping, de Schepper. Wij geloven niet in toeval en zijn er als stichting van overtuigd dat de wereld om ons heen daarmee niet aan elkaar blijft hangen. Wij ervaren zelf dat de wereld om ons heen bestaat vanwege waarheid, liefde, creativiteit en respect voor alles wat leeft. Het leven is 1 groot geschenk, waarvan de dankbaarheid alleen geuit kan worden door er goed mee om te gaan.

Onze interpretatie van de 10 geboden

  1. Er is niets belangrijker dan de bron van waarheid, liefde, creativiteit en het leven.
  2. Deze bron is niet te vangen in een beeld of beschrijving.
  3. Deze bron heeft een naam die je niet mag misbruiken, daarom is deze naam een mysterie.
  4. Je mag niet werken op de zevende dag. Dat is de rustdag die de Bron gegeven heeft. Het is een dag voor vreugde, liefde, communicatie en bezinning.
  5. Je moet waardering en respect hebben voor je ouders, zelfs al hebben ze dat niet voor jou.
  6. Het leven is heilig, je mag daarom niets of niemand vermoorden.
  7. Trouw en vertrouwen is het metselwerk van elke relatie, maak dat niet kapot.
  8. Je mag niet stelen, ook niet in een stropdas en een net pak.
  9. Je mag niet liegen, leugentjes om bestwil of politiek bedrijven vallen daar ook onder.
  10. Wees niet jaloers op wat andere mensen hebben, dit leidt nooit tot geluk.
Organisatie \ Leefregels