Fondsenwerving waar doen we het van?

Ten behoeve van realisatie van de hierbij genoemde doelstellingen verricht ArtKids Foundation geld wervende activiteiten, waarbij (groepen) particulieren zowel instellingen als bedrijven in de gelegenheid worden gesteld om eenmalig of periodiek een gift aan de stichting als hoofdfonds dan wel aan een fonds op naam der Stichting te doneren. Daarnaast bestaat de fondsenwerving uit het indienen van projectfinanciering door of vanwege particuliere fondsen ten bate van charitatieve projecten en initiatieven van het hoofdfonds en de fondsen op naam der Stichting. Het aanvragen van subsidies en benaderen van sponsoren voor activiteiten, initiatieven, evenementen en projecten.

Alle platforms, projecten en activiteiten zijn zo ingericht dat zij de potentie hebben om op lange termijn volledig zelfredzaam te worden. Uiteindelijk wil ArtKids zelf in de positie komen om fondsen aan initiatieven van andere organisaties te kunnen bieden.

Verder worden onze creativiteitscentrums voor derden beschikbaar gesteld voor verhuur.


Vergoedingsmodel wat schuift het?

Meer informatie volgt… Wil je meer weten neem dan contact met ons op


Uitgaven waar gaat het naar toe?

Het bestuur staat onder toezicht van de penningmeester welke de administratie controleert en erop toeziet dat gelden verantwoord worden gebruikt en kosten worden gedrukt. ArtKids minimaliseert de uitgaven op de volgende wijzen:

  • Zoveel mogelijk werken met gedoneerde, gerecycelde en in bruikleen gestelde middelen.
  • Zo min mogelijk kosten maken die niet direct vanuit een project of platform worden gedekt.
  • Werken met vrijwilligers, stagaires en een actief bestuur.
  • Samenwerkingen met derden op basis van “no cure no pay” en op commissie basis waarbij er alleen kosten zijn nadat er sprake is van uit de samenwerking voortgekomen inkomsten.
  • Werken vanuit zo goedkoop mogelijke locaties qua directe kosten, energie en andere bijkomende kosten en reiskosten. Voornamelijk leegstandsbeheer en bruikleen van ruimte.
  • Zoveel mogelijk kennis in huis behouden om uitgaven voor expertise te minimaliseren.