Pageheader Image:Welkom bij Stichting ArtKids

Welkom bij Stichting ArtKids

Where we Fund Happiness

Stichting ArtKids Foundation

ArtKids Foundation is een Technologisch- en kennis georienteerde organisatie. Wij focussen ons op ontwikkeling van plattelands ontwikkeling middels Technologische interventie, Kennis Overdracht, Infrastructuur ontwikkeling alsmede de Empowerment van Vrouwen en Jeugd.

ArtKids Int. Corp.

Met behulp van Artkids International worden financiële middelen gegenereerd via verschillende bedrijfstransacties in samenwerking met gevestigde bedrijfsentiteiten (Handelsfirma’s) om ArtKids Foundation effectief te steunen op basis van een “Win-Win” principe.