Pageheader Image:Leefregels

Leefregels

Wij zijn niet-religieus wij waarderen feitelijkheden

Wij als stichting ArtKids zijn niet religieus en willen ons daarom ook niet met de bestaande religies identificeren. De geaccentueerde oorlogen die worden gevoerd om de (wereld)dominantie der religies, is een Hollywood-drama waar wij niet aan deelnemen, en waarvan de slachtoffers ook niet terug komen in de aftiteling. Wij weten dat de waarheid in het midden ligt, en dat de bron van alle religies terug te voeren is naar 1 gezamenlijke geschiedenis; de geschiedenis van de Oer-mens of Ndi’gbo. Ook wel bekend als de negers van de wereld of Yah’shara’ala in oeroude kringen. Wij zoeken daarom naar verbintenis in deze vrede-brengende waarheden, en schromen onze verantwoordelijkheid ook niet om ons uit te spreken tegen onrecht en leugens. Ondanks dat de leugen de wereld heeft geregeerd, kan alleen de waarheid de mensheid vrij zetten.

Het leven is een geschenk bewaakt door morele wetten

Wij zijn er echter wel van overtuigd dat het leven te reduceren is tot 1 kern: Om het leven te waarderen heeft de mens zowel doel, zin als richting nodig in de wereld waarin we leven. 10 morele wetten zijn in staat om een goed leven op aarde te bewaken voor iedereen. 10 morele weten die zowel de relaties tussen mensen behartigd, als ook onze persoonlijke relatie met de Schepping (moeder aarde) en de Geestelijke Bron van de Schepping, de Schepper. Wij geloven niet het bestaan samenhangt door puur toeval. Wij ervaren dat de wereld om ons bestaat en blijft bestaan vanwege waarheid, liefde, creativiteit en respect voor alles wat leeft. Het leven is 1 groot geschenk, waarvan de dankbaarheid alleen geuit kan worden door de individuele toewijding aan 10 morele wetten.

De 10 regels toegepast door Stichting ArtKids Foundation

  1. Er is niets belangrijker dan de waarheid. Het is de bron van het leven, liefde, en creativiteit. Niets anders mag ons leven beheersen.
  2. De waarheid is onmogelijk te vangen in een beeltenis of fysieke representatie. Het aanbidden van deze beeltenis of representatie is het begin van waanzin.
  3. In Ndi’gbo cultuur draagt de waarheid de benaming Ya’huwah ~ Ala, een benaming die niet misbruikt mag worden. De benaming staat voor het heilige huwelijk tussen de heilige mannelijke energie en de heilige vrouwelijke energie, die alles overzien en het leven mogelijk maken.
  4. Behoudt het originele werk- en rustritme in harmonie met de natuur, zoals die Ndi’gbo voorouders is gegeven sinds het begin van hun schepping.
  5. Behoudt waardering en respect voor je vader & moeder, zelfs als ze dat niet voor jou hebben.
  6. Het leven is heilig, je mag daarom niets of niemand vermoorden.
  7. Trouw en vertrouwen is het metselwerk van elke relatie, laat het niet weg en maak dat niet kapot.
  8. Je mag niet stelen, ook niet in een stropdas en een net pak.
  9. Je mag niet liegen, leugentjes om bestwil of politiek bedrijven vallen daar ook onder.
  10. Wees niet jaloers op wat andere mensen hebben, dit leidt nooit tot geluk.

Share this: